VERDIGRENSE på varer du selv tar med deg fra utlandet

0
33

tollvesenet

Informasjon fra toll.no

 

Når du kommer til Norge kan du ha med deg varer toll- og avgiftsfritt så lenge de er under “Verdigrensa”. Verdigrensa er den totale summen på varene du har handlet, inkludert «kvotevarene»: Har du vært borte mer enn 24 timer er verdigrensa 6.000 kroner. Er utenlandsreisen kortere, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med deg varer for 3.000 kroner.

Dersom du har handlet over verdigrensa, skal du betale 25% merverdiavgift på de fleste varer. Du betaler avgiften ved å gå på Rød Sone når du kommer til grensa, og det er ditt ansvar å velge en grenseovergang med betjent tollkontor.

Du kan selv velge hvilke varer som skal gå inn i «verdigrensa»:

  • Dersom verdien av én vare er over verdigrensa, må du betale toll og avgifter for hele verdien av denne varen.
  • Varer som utgjør et hele kan ikke deles og innføres over flere reiser eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn verdigrensa
  • Du kan bruke den tollfrie kvota (under verdigrensa) til å kjøpe andre varer som er innenfor verdigrensa