Trenger vi enda en spesialitet?

0
24

Fra Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2016

Alt tyder på at vi trenger færre enn flere spesialister i fremtidens tannhelsetjeneste. Helsedirektoratet leser evalueringen med andre briller – og fortsetter arbeidet med å tilpasse terrenget til sitt kart.