TAPER – endoutrykk for spissing

0
30

Nedenfor, den første tegningen fra UiO illustrerer Taper. Spissingen måles i % og varierer vanligvis mellom 02 og 08.

Den andre tegningen skisserer betydningen av taper når man skal tette apikalt med en propp.

taper spissing endo taper spissing endo_002

Se på dette som en liten “teaser”: Vet du ikke nok om dette, så gå inn på hjemmesiden til avdeling for endodonti.