Artikkel i Adresseavisen om Fremtidsfullmakt

0
37

En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gir én eller flere personer mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder dersom fullmaktsgiver, på grunn av fysisk eller psykisk sykdom eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten. Opprettelse av fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål. Det innebærer at en fremtidsfullmakt helt eller delvis kan erstatte vergemålsordningen og offentlig innblanding. En fremtidsfullmakt gir den enkelte større grad av selvbestemmelse også etter at man ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål egne vegne.

Hele artikkelen fra Adresseavisen finner du her

Du kan laste pdf-en ned til datamakinen; se helt nederst

[pdf-embedder url=”https://tannhjulet.no/wp-content/uploads/2020/01/20191015-Artikkel-adresseavisen.pdf” title=”20191015 Artikkel adresseavisen”]