UA Sanksjoner for overtredelse av helselover

0
29

20170301 webshot Krydsby

Vi ønsker å belyse mulighetene for sanksjoner og reaksjoner ved brudd på forskjellige lover, forskrifter og direktiver i helsevesenet.

Noen utsagn i den senere tid indikerer at myndighetene aksepterer at det pr. dags dato ikke har vært reagert med sanksjoner eller politianmeldelser ved brudd på lover innen helsesektoren.

Utklipp fra Krydsby til venstre indikerer dette.

Så er det en rekke politikere og byråkrater som står fram, ofte indignerte, og sier i Media: “Nå må vi gjøre noe med…” uten at det i etterkant skjer noe som helst. Vi følger opp dette:

 

Statssekretær  Anne Grethe Erlandsen

HOD ber Helsedirektoratet se på tallene

Faglige grunner kan forklare forskjellen i tid, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD har nå bedt …

20170407 Artikkelen er under arbeid