Rett til innsyn

0
25

OYVNON logo

Saka er presentert på OYVNON sine nettsider 20.juli 2016

Saka omhandlar Lærdal kommune som nekta innsyn i kommunerekneskap i Excel-format. Sivilombudsmannen har komme til at uttrekk i Excel-format vil innehalde andre og meir detaljerte opplysningar enn PDF-format. Innsyn i Excel-format er difor innsyn i eit anna dokument.