Representantskapsmøte 2017 er avholdt

0
32

Tannlegeforeningens nettside ligger mer informasjon
Fra representantskapsmøtet 2017

President: Camilla Hansen Steinum, Østfold TF (gjenvalg), og går inn i sin fjerde periode som president i NTF.

Visepresident: Gunnar Amundsen, Haugaland TF (gjenvalg).

Styremedlemmer:

Terje Fredriksen, Telemark TF (ny)
Ellen Holmemo, Bergen TF (gjenvalg)
Mette Helen K. Johansen, Nordland TF (ny)
Benedicte Heireth Jørgensen, Oslo TF (gjenvalg)
Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF (gjenvalg)
Farshad Alamdari, Hedmark TF, godkjent som gjenvalgt leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF).
Ralf Husebø, Rogaland TF, godkjent som gjenvalgt leder av Sentralt næringsutvalg (SNU).