Reaksjoner mot helsepersonell i helsetjenesten i 2018

0
24

Helsetilsynet har publisert en enkel rapport i dag, 7.2.2019 Helsetilsynet logo 150x42

 

Utdrag:

Tannleger 11 reaksjoner i 2018, mot 5 i 2017
Leger 141 reaksjoner i 2018, mot 125 i 2017

Tannleger:
Advarsler 4 (3 i 2017)
Tilbakekall av lisens 6 (2 i 2017)
Tap av rekvireringsrett: 1 (0 i 2017)

 

Resten finnes på Helsetilsynets sider