Home SEMENTER RESINSEMENT SELVADHERERENDE SpeedCEM Plus

SpeedCEM Plus

Description

produsenten-informereravlang-800x66

Bruksområde til restaureringer av zirkoniumoksid, metallkeramer og sementering av restaureringer på implantat ambutmenter. Skaper en pålitlig binding på både fuktig og tørr dentin. Unødvendig å etse tannsubstans før bruk, heller ikke behov for bruk av dentin adhesiv eller primer ved sementering av zirkoniumoksid.