Home BILDEBEHANDLINGSPROGRAM Sidexis

Sidexis

Description

Leverandøren har en egen presentasjon i pdf som du finner nedenfor:   Sidexis4 ppt frontbilde

Sirona Sidexis Bildebehandlingsprogram

Programvaren følger kostnadsfritt med utstyrsleveranser fra Sirona/Jacobsen Dental AS. Det finnes også Plug-ins for utvidede funksjoner for implantatplanlegging, luftveisanalyser, bittfunksjonsanalyser, produksjon og planlegging av kirurgiske guider mm. Sidexis4 støtter alle bildeformater i ett og samme program; Introrale- og OPG-undersøkelser, intraorale og ekstraorale foto, samt 3D undersøkelser. Alle typer kan vises samtidig i samme skjermbilde. I Sidexis 4 kan har du muligheten til å sammenligne to 3D-undersøkelser. Dvs at du har begge undersøkelsene oppe samtidig, og ved å bla i den ene, følger den andre automatisk med slik at de alltid er på samme sted i undersøkelsen. Nyttig ved for eksempel kontroll av implantat. Sidexis 4 kjører på Windows plattform, men det er også mulig å vise alle undersøkelser i en egen App på din iPad – Sidexis iX. Gir god pasientkommunikasjon. Har en egen viewer som gjør at bla 3D undersøkelser kan sendes til andre tannleger som så kan åpne undersøkelsen i medfølgende Viewer og se de akkurat på samme måte som de som lagde undersøkelsen. Støtter alle kjente journalsystemer, og kan også kobles opp mot alle kjente RIS/PACS-systemer via DICOM WLS.