Home BONDING Scotchbond Universal

Scotchbond Universal

Inneholder silan for silanisering av silica,
glasskeramikk og porselen. Separat silanisering ikke nødvendig. Inneholder
MDP-monomer som gir binding til zirconia, metalloverflater og “gammel”
kompositt.

Category: