“Pappvinforbudet er tullete og tar oppmerksomhet fra langt viktigere saker”

0
26

Når politikere latterliggjør eksperter

Bergens Tidende kritiserer 31.1.2019 i artikkelen “Når politikere latterliggjør eksperter” en politiker som har mot til å sette navn på “tullete” prioriteringer som våre byråkrater bedriver.  Bergens Tidende mener at Brøgger i artikkelen Tullete forbud mot pappvin tillater seg å latterliggjøre “eksperter”. 

Førsteamanuensis UiT Andreas Fliflet skriver i Bergens Tidende:
Leder i Årstad Høyre og bystyrekandidat Jan Brøgger har rett til å mene at forbudet mot pappvin er tullete. Men det er ikke nødvendigvis hans rett å latterliggjøre et seriøst fagmiljø som utfører oppdragene de pålegges av våre statsråder.
Andreas Fliflet er musiker og komponist, og har stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet Musikkonservatoriet

—-
Focus har mange ganger tatt til orde for at vi ikke lenger vet hva “ekspert” betyr: Media bruker “ekspert” om kreti og pleti. Så er det også slik at universitetsansatte heller ikke er flinke til å være kritiske overfor egne uttalelse: “Forskning viser at” er brukt feil så mange ganger at det av den grunn er kommet i miskredit. “Forskning” må dokumenteres hver gang det brukes: Da er ikke en lang liste med navn tilstrekkelig; akkreditasjonsopplysninger om og rangering av publikasjoner er nærmest fraværende…