Focus Media AS

Om oss

 

Bak publikasjonen “Focus” og internettsiden “tools01.su” står firmaet Focus Media AS, etablert 1975 av to tannleger for å utgi praksisrelaterte faglige utgivelser til praktiserende tannleger og tannhelsepersonell.

Focus på nett og papir har sin berettigelse ved at vi setter fokus på strømninger og trender som har betydning for utøvelse av tannlegeyrket. Valg av materialer, metoder, evaluering av kvalitet, praksisrutiner, kvalitetssikring og krav tannlegekontoret møter i den elektroniske hverdag er eksempler på temaer vi tar opp.

Personvernerklæring Focus Media AS - Privacy Data Protection Statement: Personvern; postbasert og nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Focus Media AS sine aktiviteter; Tannhelsedatabasen og internettsiden www.tannhjulet.no

Focus Media AS utgir praksisrelaterte faglige utgivelser til tannleger og helsepersonell.
Vår aktivitet er innenfor helsetjenesten, primært dentalbransjen / tannhelsetjenesten.

 1. Vi drifter trykte publikasjoner til tannleger og helsesektoren.
 2. Vi utvikler publiseringsløsninger for bransjeaktører / mediakontakt
 3. Vi drifter publiseringsløsninger mot tannleger, i hovedsak formidling av databasert fagkunnskap og veiledning med administrasjon av privat praksis.

Publikasjonene på print og nett er finansiert av annonsører; stort sett leverandører til tannhelsetjenesten. Det forekommer ikke “advertorials”; betalte artikler eller knytninger av innhold eller redaksjonelt stoff til betalende annonsører.

Focus-publikasjonene tar også opp enkelte fagpolitiske saker: Vi vil i noen få tilfeller gjerne være et talerør for den vanlige praktiserende tannlege, og i de fleste tilfeller klarer vi det ved å prioritere informasjon til tannlegene: Vil legger stor vekt på å være nøytrale, og i noen tilfeller blir nok det oppfattet på en annen måte av de som er uenige i sak eller i at sak skal bli opplyst. Vår egen vurdering er at vi har en sterk standing hos den praktiserende tannlege.

Dette er vårt arbeidsfelt:

 • «Focus» til tannleger er en trykt publikasjon rettet mot praktisk nyttig faglig og administrativ informasjon for tannleger
 • “tools01.su” er vår internettside; en uavhengig praksisnær elektronisk møteplass for alle aktører i tannhelsetjenesten, med fokus på den norske praktiserende tannlege. Faglig og relevant kunnskap; klinikk, materialer og metoder og administrative tema formidles i samarbeid med aktører i tannhelseteamet
 • “Focus Nyhetsbrev” er et elektroniske nyhetsbrev ca 1 gang i måneden, og tjener som bindeledd mellom Internettsiden WebTannlegen og publikasjonen Focus. “Focus Nyhetsbrev” bringer kun praksisrelevant informasjon i kortform, og vi erfarer at ca 80% av adressatene klikker seg ned til landingssiden på “Tannhjulet”
 • Avtaleboken for helsepersonell er en timebestillingsbok som selges i abonnement eller enkeltbestillinger
 • Adresseservice Vi leverer oppdaterte postadresser til tannleger i Norge.
  “Tannhelsedatabasen” består av ca. 4800 postadresser, i overensstemmelse med den norske Personopplysningsloven; oppdatert 2018 iht Personvernforordningen GDPR .
 • FocusWeb“: Oppretting og drifting av andre internettsider og publiseringsløsninger

Redaktør: Kaare Mathiesen, – tlf: +47 45450090 – post@focusmedia.nofacebook002 100px

 

Med vennlig hilsen Kaare M

KM_signatur


Kaare Mathiesen Tannlege og daglig leder av Focus Media AS

I 1974 startet tannlegene Inger-Lise og Kaare Mathiesen “Pasientavtaleboken for tannleger”; en aktivitet vi fortsatt driver med utvidet brukerkrets: Helsepersonell
Privatpraksis ble etablert på Bislet i Oslo i 1974.

Kollega-Konsult AS og Focus Media AS ble opprettet, med salg av nytt og brukt tannlegeutstyr.
Sammen med kolleger startet jeg en publikasjon i 1983; men i 1990 var jeg alene da det første “Focus” ble publisert.

I 1995 flyttet vi til “OscarsBorr” i Oscarsgate i Oslo, der Inger-Lise og jeg drev sammen inntil arbeidsbyrden på PharmaSafe ble så stor at jeg i 2000 sluttet med egne, faste pasie

I 1998 gründet og ledet jeg en teknologibasert bedrift med internettløsning rettet mot den farmasøytiske industri, med tema å formidle legemiddelinformasjon. Hovedproduktene var internettsiden “Legemiddelsiden” som var en webportal for norske leger, og databasen PharmaBase som var en service for legemiddelindustrien. Firmaet, PharmaSafe AS, ble solgt i 2008.

Pr. 1. oktober 2014 ble “Oscarsborr tannklinikk” solgt og fysisk flyttet til Sørkedalsveien i Oslo. Alt personalet bortsett fra meg, flyttet med til de nye lokaler.

Aktivitetene mot leger ble avsluttet med publikasjonen “Legemidler på Trygd” i 2011, og etter det konsentrerte jeg meg igjen om tannhelsesektoren.

Focus Media AS og Kollega-Konsult AS er nå i nye lokaler på Aker Brygge.

20. november 2017 registrert som Personvernombud hos datatilsynet

 

ENGLISH:

Kaare Mathiesen background:
 1. DDS (Dentist) examined 1973.
 2. Working with medical and dental doctors since 1974, on professional issues.
 3. Kollega-Konsult AS was the corporation (limited company) established 1980
 4. Since about 1982 establishing a norwegian database consisting of medical and dental doctors.
 5. Working with government/authorities since 1980 on “autorities finance of medical drugs”, beeing more or less “expert” on the subject:-)
 6. Established a company working only with information on medical drugs; interacting with the Norwegian medical agency and the pharmaceutical companies.
 7. Sold out the medical part in 2007/2008, and concentrated on dental profession
 8. Since 1986 publishing “Focus” – a biannual professional publication for dental doctors. At the same time etablishing the “DentalHealthDatabase”: Collecting adress, email and mobile adress from the dentist by sending out the publication and actively get back the preferred adress and information to put in the database.
 9. Focus Media AS, limited company, corporation, was established 1997, and all medical professional activities was transferred from Kollega Konsult AS
 10. 1998 established the internetsite “Webtannlegen” (eng: the webdentist:-); in 2015 rebuilded the internetsite (=using Worpress) and renamed : tools01.su (eng: dentalhub.no): A solemnly dental professional site.
 11. 20181120, registred as “Data Protection Officer” by the Norwegian Data Inspectorate
 12. All our dental professional adresses are actively given us from our collegues the dentist through our activities with articles, courses, meetings, peronal happenings etc. etc.,
 13. Focus Media AS points out that our adress base is according to the GDPR claims from EU, conclusion that  DentalHealthDatabase is GDPR compliant . Since Norway is not in EU, the GDPR-claims are reflected and updated in the norwegian laws.