Om oss – kontakt oss

0
29

hovedside Focus Media knapp_tannhjulet

Om Oss

Focus Media AS har utgitt praksisrelaterte faglige utgivelser til tannleger og helsepersonell siden 1975. Vår aktivitet er innenfor helsetjenesten, primært dentalbransjen / tannhelsetjenesten.

 1. Vi utvikler publiseringsløsninger for bransjeaktører / mediakontakt
 2. Vi drifter publiseringsløsninger mot tannleger, i hovedsak formidling av databasert fagkunnskap og veiledning med administrasjon av privat praksis.

Publikasjonene på print og nett er finansiert av annonsører; stort sett leverandører til tannhelsetjenesten. Det forekommer ikke betalte artikler eller knytninger av innhold eller redaksjonelt stoff til betalende annonsører. Focus-publikasjonene tar også opp enkelte fagpolitiske saker: Vi vil i noen få tilfeller gjerne være et talerør for den vanlige praktiserende tannlege, og i de fleste tilfeller klarer vi det ved å prioritere informasjon til tannlegene: Vil legger stor vekt på å være nøytrale, og i noen tilfeller blir nok det oppfattet på en annen måte av de som er uenige i sak eller i at sak skal bli opplyst. Vår egen vurdering er at vi har en sterk standing hos den praktiserende tannlege.

 • «Focus» til tannleger er en trykt publikasjon etablert i 1990, rettet mot praktisk nyttig faglig og administrativ informasjon for tannleger. Blant innholdet kan nevnes nye materialer og behandlingsmetoder, kliniske kasus, vurderinger av behandlingsmuligheter og konsekvenser for miljø og mennesker. Hjelp til administrative gjøremål, beskrivelser av HMS-rutiner, ansettelsesrutiner mm. «Focus» utgis 2 ganger i året; vår og høst.
 • “tannhjulet.no” er vår internettside; “Praksisnær kunnskapsportal”
  (etabl. 2015 som videreføring av “Webtannlegen.no” etabl. 1998)
  formålet med Tannhjulet er å være en uavhengig praksisnær elektronisk møteplass for alle aktører i tannhelsetjenesten, med fokus på den norske praktiserende tannlege. Faglig og relevant kunnskap; klinikk, materialer og metoder og administrative tema formidles i samarbeid med aktører i tannhelseteamet.   IPasientkontakt og formidlig av tjenester mellom tannleger/helsepersonell er nye områder vi vil inn på.
 • “Focus Nyhetsbrev” er et elektroniske nyhetsbrev ca 1 gang i måneden, og tjener som bindeledd mellom Internettsiden WebTannlegen og publikasjonen Focus. “Focus Nyhetsbrev” bringer kun praksisrelevant informasjon i kortform, og henviser til landingsside på webtannlegen for videre lesing. Vi har mesteparten av norske tannlegers epostadresser, og vi erfarer at ca 80% av adressatene klikker seg ned til landingssiden på WebTannlegen.
  • Avtaleboken for helsepersonell er en timebestillingsbok som selges i abonnement eller enkeltbestillinger, og vår brukergruppe er hovedsakelig leger, tannleger, helsestasjoner, fysioterapeuter og andre helsearbeidere som har timebestillinger. Brukerne er i det “profesjonelle” markedet; helsepersonell som både må smøre seg selv og andre med kremer, pusse tenner, vaske seg hele dagen, bruke engangshansker eller gå i rene klær. Andre kjøper treningsmaskiner, treningsutstyr, lettere medisinsk utstyr.
  • Adresseservice Vi leverer oppdaterte adresser til tannleger Norge rundt. Personopplysninger som navn, adresse og telefonnummer til markedsføring, herunder ligger videreformidling til markedsføringsaktiviteter per brev. Adressebasen består av ca. 4650 postadresser.


Kaare Mathiesen Tannlege og daglig leder av Focus Media AS

Praksisen “Oscarsborr tannklinikk” ble drevet hovedsakelig av Inger-Lise S. Mathiesen og Focus Media as var også i samme lokaler. Pr. 1. oktober 2014 ble praksisen solgt og fysisk flyttet til Sørkedalsveien i Oslo. Alt personalet bortsett fra meg, flyttet med til de nye lokaler. Huset i Oscarsgate er nå utleid og Focus har fått nye lokaler.

Dette som en kort bakgrunn for vår interesse for målgruppen, da ved Focus Media AS: –

Vi har i 25 år utgitt en trykt publikasjon til tannleger 2 ganger i året; Den inneholder for det meste fag

– Vi publiserer websider på egen www.tannhjulet.no

– Vi sender Nyhetsbrev 1 gang i måneden

– Vi utfører markedsarbeide for noen kunder

– Vi har i over 40 (!) år utgitt en Pasientavtalebok beregnet for helsepersonell generelt, 1 gang i året

I 1998 gründet og ledet jeg en teknologibasert bedrift med internettløsning rettet mot den farmasøytiske industri, med tema å formidle legemiddelinformasjon.
Hovedproduktene var internettsiden “Legemiddelsiden” som var en webportal for norske leger, og databasen PharmaBase som var en service for legemiddelindustrien.
Firmaet, PharmaSafe AS, ble solgt i 2008