NPE – ARTIKLER OG REFERANSER

0
25

 

Artiklene det refereres/linkes til kan inneholde referanser til andre artikler. Det er også en fare for at artiklene fjernes fra kilden. Der Tannhjulet aner at innholdet kan bli borte, kopierer vi opp en sikkerhetskopi.


Er pasientene tjent med Norsk pasientskadeerstatning?

Publisert i Tidsskr Nor Legeforen 2017, 12. desember 2017