Home NYHETER NYHET FORSIDE Metotreksat, revmatoid artritt og munnhelse.

Metotreksat, revmatoid artritt og munnhelse.

0
46
Med utgangspunkt i tannkjøttplager som mulig bivirkning av metotreksat, illustrerer denne artikkelen hvor mye vi fremdeles ikke vet om samspillet mellom legemidler, sykdom og fysiologi.

RELIS mottok nylig en bivirkningsmelding hvor pasienten tilsynelatende fikk gingivitt etter oppstart av metotreksat mot revmatoid artritt (RA). Gingivitt er den mildeste formen for periodontal sykdom og er vanligvis reversibel med enkle orale hygienetiltak (1). Gingivitt er også registrert som en sjelden bivirkning av metotreksat (2).

Revmatoid artritt og sammenheng med periodontitt
Den autoimmune sykdommen RA har lenge vært assosiert med tannkjøttsykdommen periodontitt, som er inflammasjon i vevet som omgir og støtter tennene. Mye tyder på en felles patologisk mekanisme for de to sykdommene, og fokus på munnhelse hos RA-pasienter synes å være viktigere enn tidligere antatt (3-6).

Pasienter med høy sykdomsaktivitet synes å ha økt risiko for sykdom i tannkjøttet, og ubehandlet gingivitt kan lede til alvorlig periodontitt med ytterligere komplikasjoner for tenner og kjeve (7). Både Legemiddelhåndboken og Norsk elektronisk legehåndbok anbefaler dog at behandlingen bør være et samarbeid mellom flere konkrete grupper helsepersonell, uten at tannleger er nevnt i den forbindelse.

Metotreksats virkningsmekanismer
Opprinnelig ble metotreksat utviklet som behandling mot ulike kreftsykdommer, men da i en betraktelig høyere dose enn ved behandling av RA. Det er godt kjent at metotreksat i behandling av kreftsykdommer hemmer DNA-syntese og cellevekst ved å blokkere intracellulær omdannelse av folsyre (2). På grunn av denne virkningsmekanismen er det hurtigvoksende celler, som maligne kreftceller, legemiddelet er mest effektivt mot. Tilsvarende er det celletyper som naturlig er hurtigvoksende som er mest utsatt for bivirkninger av behandlingen, det vil si celler i benmargen, håret og på overflaten av gastrointestinaltraktus. Dette kan resultere i bivirkninger som leukopeni, anemi, hårtap samt gastrointestinal betennelse og sårdannelse (2, 10).

Pasienter med revmatoid artritt (RA) behandles ofte med metotreksat, enten som monoterapi eller i kombinasjon med biologiske legemidler. Metotreksat har uttalt antiinflammatorisk effekt, men overraskende nok er virkningsmekanismen bak denne effekten ikke kjent (2, 10, 11). En hypotese er at metotreksat induserer adenosin-frigivelse, og at adenosin har antiinflammatorisk effekt ved å virke på adenosinreseptorer. En frigjørelse av adenosin vil kunne forklare bivirkninger av metotreksat som ikke kan forklares ved hjelp av folsyreantagonismen. Dette gjelder for eksempel levertoksisitet og effekter i CNS som søvnighet og somnolens (11).

Referanser

 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Tannkjøttbetennelse, gingivitt og periodontitt. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 04. oktober 2015).
 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Methotrexate Pfizer. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 25. april 2016).
 3. Venkataraman A, Almas K. Rheumatoid Arthritis and Periodontal Disease. An Update. N Y State Dent J 2015; 81(5): 30-6.
 4. Kaur S, Bright R et al. Does periodontal treatment influence clinical and biochemical measures for rheumatoid arthritis? A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum 2014; 44(2): 113-22.
 5. Kaur S, White S et al. Periodontal disease and rheumatoid arthritis: a systematic review. J Dent Res 2013; 92(5): 399-408. 
 6. Berthelot JM, Le Goff B. Rheumatoid arthritis and periodontal disease. Joint Bone Spine 2010; 77(6): 537-41.
 7. The National Rheumatoid Arthritis Society. New patient advice resource launched. Br Dent J 2015; 219(12): 565.
 8. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Revmatoid artritt (RA). http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 10. juni 2016).
 9. Norsk elektronisk legehåndbok. Revmatoid artritt (RA). http://www.legehandboka.no/ (Sist oppdatert: 29. april 2016).
 10. McEvoy GK, editor. Methotrexate. The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (15. september 2016).
 11. Cronstein B. How does methotrexate suppress inflammation? Clin Exp Rheumatol 2010; 28(5 Suppl 61): S21-3.