Proteket

  0
  118
  • CAD/CAM & RTG
  • Import og norsk produksjon av tannteknikk
  • Oslo

  Website Proteket

  Proteket Online: Digital ordreblokk. Vi holder gratis kompetansekurs for tannleger: "Kvalitet i alle ledd".

  Proteket AS
  Besøk: Sognsveien 75A, 4 etg., 0855 Oslo
  Post: Postboks 3924, Ullevaal Stadion, 0806 Oslo
  +47 21063131
  marit@proteket.no

  www.proteket.no

  "Proteket OnLine"

  Tannteknisk laboratorium med spesialkompetanse i alle “ledd”

  “Alt vi leverer skal innfri både sluttkundens og tannlegens krav. Gode resultater kommer gjennom tett dialog før og under produksjon av tannteknikk. Effektiviteten i Proteket Online, koblet med mulighet til å kommunisere direkte med oss tannteknikere gjør samarbeidet effektivt og fleksibelt og sikrer det gode sluttresultatet.”

  Vi tilbyr kurs, kompetanse og kommunikasjon for å utvikle det perfekte team tannlege/tanntekniker 

  For å sikre at pasientbehandlingen skal «gå på skinner» har vi sørget for å kurse tannlegene i hva som finnes av alternativer, og hva som er forskningsbasert.
  Vi har vært så heldig å få forelese sammen med Carl Hjortsjø på Bittskinner ved behandling av TMD. Kursene, godkjent med 3 timer i NTF’s etterutdannelse, har vært helt fulle, med ventelister.

  Proteket tilbyr alt av skinner, ta kontakt.

  Om Proteket

  Helt siden oppstarten i 2003 har vi i Proteket fokusert på å bygge og utvikle Norges første komplette tanntekniske miljø. Vi har ønsket å skape en fagsterk helhet for å kunne tilby norske tannleger høy kompetanse og kvalitet til riktig pris, uansett hvilket produkt eller løsning han eller hun trenger. En slik helhet har ikke tidligere vært tilgjengelig for norske tannleger.

  Vi har lykkes med å rekruttere de tannteknikerne, den fagkunnskapen og få investert i den beste teknologien, som er tilgjengelig for å gi deg et komplett tilbud. Vi har nådd et viktig mål og har et nytt tilbud av høy kvalitet til norske tannleger.

  Du kan nå velge mellom en rekke produkter og produksjonsmetoder hos oss, fra manuelle jobber til de avanserte digitale løsningene. Samtidig møter du fagkunnskap og ekspertise i toppklasse. Dette er fagpersoner du kan bruke som både veiledere og diskusjonspartnere i prosessen, alt etter hvilke behov du har. Og dette er noen av Norges ledende innenfor sine fagområder. For å gjøre kontakten så enkel og ikke minst tidsbesparende som mulig, vil du kunne velge å bare forholde deg til én kontaktperson hos oss. Din faste tanntekniker på alle oppdrag, store eller små. Når ordren er plassert hos oss, vil vi sammen finne den optimale produksjonen og leveringsmåten. Tid, penger, presisjon, kvalitet – til sammen er dette de viktigste delene av den helheten vi nå tilbyr.

  Vårt laboratorium

  Proteket har sitt laboratorium på Ullevaal Stadion. Her utføres alt av digital tannteknisk produksjon, samtidig er vi knyttet opp mot nisjeprodusenter i verden for øvrig. Vi finner alltid frem til den optimale produksjonen for hver pasient. En viktig del av vår jobb er riktig veiledning av tannlegen fra kasus- og terapiplanlegging til material- og løsningsvalg.

  Som kunde av Proteket får du tilgang til gratis kurs, veiledning fra erfarne tannteknikere innen sitt spesialområde, online bestilling med rabatt, tilgang til pasientmottak for fargeuttakning og konsultasjon, nyhetsbrev, fagbladet Varige Løsninger – foruten tanntekniske produkter av høy kvalitet.

  I Proteket snakker vi om Helhet. Og det er nettopp denne kombinasjonen av nettverkstannteknikk og egenprodusert digital tannteknikk som gir de uendelige mulighetene. Kort fortalt har vi i dag et nettverk av spesialiserte produsenter, som alle har styrker innen sine felt. Proteket med sine ansatte har til enhver tid oppdatert kunnskap om hvor i verden spesialistene sitter. Det er vår viktige oppgave å tilby våre kunder tilgang til kvalitetssikrede spesialprodusenter. Dette i kombinasjon med vårt eget profesjonelle laboratorium, gir deg en fagsterk samarbeidspartner i Proteket – med et komplett tilbud.