Dentalforum AS

  0
  35
  • CAD/CAM & RTG
  • Import og norsk produksjon av tannteknikk
  • Oslo

  www.dentalforum.no

   

  DentalForum Oslo
  Besøk: Trondheimsveien 184, 0570 Oslo
  Post: Postboks 6553, Rodeløkka, 0501 Oslo
  +47 22199396
  postoslo@dentalforum.no

  DentalForum Kristiansand
  Besøk: Kirkegata 54, 4612 Kristiansand S
  Post: Postboks 368, 4664 Kristiansand S
  +47 40001056
  post@dentalforumkrs.no

  Kvalitetssikring

  Dentalforum har høy fokus på kvalitetssikring og all produksjon tilfredsstiller kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Alle materialer som inngår i våre produkter er CE-merket og behandles alltid som forskrevet av produsent. Med hvert arbeid følger i tillegg til nota en samsvarserklæring som forteller hvilke materialer som er benyttet, hvilke tenner det gjelder, behandlende tannleges navn og pasient ID. Sammtidig lagres opplysninger om evt. avvik og hvilke batcher som er benyttet på de materialer der dette er påkrevd. Alt blir journalført i vår elektroniske pasientjournal som tilfredstiller kravene stilt av Norske helsemyndigheter.

  Målsetting

  Dentalforum vil også i fremtiden arbeide for å levere tanntekniske arbeider av høy kvalitet, slik at vi tilfredsstiller våre kunders og pasienters behov. Dentalforum ser det som sin oppgave å følge med i utviklingen og oppdatere sine kunder.

  Dentalforum skal produsere og videreformidle tanntekniske arbeider av høy kvalitet. Det blir alltid lagt vekt på at produktene skal være funksjonelle, teknisk riktige og estetiske. Dentalforum leverer et vidt spekter av tanntekniske arbeider som skal tilfredsstille alle typer behov og ønsker så sant disse er forenlig med våre og fabrikantenes krav til styrke og kvalitet.

  Vi leverer snorkeskinnen Narval CC i samarbeide med ResMed, en av hovedleverandørene til norske sykehus.

  Andre typer skinner. Hard stabiliseringsskinne, bittskinner og bekyttelsesskinner. Harde eller myke.

  Les mer om skinner nedenfor invitasjonen til RoadShow her: