Art in Dent

  0
  127
  • Import og norsk produksjon av tannteknikk
  • Trondheim

  Website Art in Dent

  Norske tanntekniske laboratorium og import

  trondheim@artindent.no
  www.artindent.no

   

  Art in Dent Trondheim AS
  +47 73523300
  Postboks 763 Sentrum, 7408 Trondheim

  Art in Dent Stjørdal AS
  +47 74828600
  Postboks 243, 7501 Stjørdal

  Art in Dent Levanger AS
  +47 74080433
  Postboks 4, 7601 Levanger

  Art in Dent Steinkjer AS
  +47 74165511
  Postboks 3030, 7709 Steinkjer

  Våre Tjenester

  Vi leverer norskproduserte kvalitetsprodukter i samarbeid med Norges ledende tannleger. Alle våre produkter skal lages ned til minste detalj, hva gjelder estetikk, morfologi og ikke minst farve og tilpasning til resttannsettet. Dette utføres av våre dyktige teknikere under ledelse av tannteknikermester Bjørn Borten (BB). Hans krav til kvalitet og estetikk er kjent i hele Norge og alle som er kunder hos AiD vet at de får et optimalt arbeid som er kontrollert og godkjent av BB. Det eksisterer ingen kompromisser når det gjelder kvalitet. Dere kan selv se de enkelte produkter.

  Vår “highend” høyteknologiske produksjon gjør oss i stand til å møte fremtidens krav til tanntekniske produkter basert på nye materialer blandet med funksjon og estetikk sammen med våre autoriserte tannteknikere og medarbeidere.

  Våre Produkter

  Art in Dent lager tanntekniske produkter som er helt naturlige og tro kopi av pasientenes egne tenner og slik pasient og tannlege ønsker det skal være. Tennene utformes så naturlige som mulig og det samarbeides med tannlege og pasient om å få et optimalt uttrykk etter ansiktsform, farve, form, estetikk og funksjon. Produktspekteret til AiD er meget stort og omfattende og dekker alt innen tannteknikk for alle typer kasus og materialvalg. Vi nevner her våre hovedprodukter og som lages daglig på vårt laboratorium. Alt produseres “Inhouse” på våre laboratorier I Norge, og fremstillingen skjer ved digital design fra våre teknikere, og freses deretter I våre fresemaskiner. Dette gjør at alt det vi lager er langt mer nøyaktig enn ved tradisjonell tannteknisk produksjon. Vi nevner.

  Vår Service

  Art in Dent tilbyr mange grader av service ovenfor sine kunder (tannleger I Norge), og ovenfor pasienter.

  Tannleger får fri vurdering av kasus og løsninger, fargeuttak, Informasjoner om fremstillingsmåter, materialvalg, ulike kurs (implantater, farveuttak, avtrykkstagning, kombinasjonsarbeider etc.). Deltakelse på messer og møter I regi av Art in Dent. Fagreiser til inn og utland i forhold til våre tanntekniske produkter. Vårt fagteam kan løse det meste gjennom vår faggruppe som består av autoriserte tannteknikere og også av tannleger med stor kompetanse. Ring oss på tlf. 73523300. Vi stiller også opp ved avtrykkstagning og innsetting av arbeider når det er behov for opplysninger og tilpasninger. Vi står til disposisjon når du trenger oss.

  Pasienter kan oppsøke oss for farveuttak, ved plager I tennene dersom vi kan justere noe, for reparasjoner og andre spørsmål de måtte ha om tennene sine. Bruk Art in Dent for justeringer, korrigeringer og når pasientene trenger hurtig hjelp når noe har skjedd med tennene deres. Vi kan normalt sett hjelpe samme dag, eller etter avtale.

  To apply for this job email your details to sfasf@sdf.ru