krig diskusjon i media TH Debatten går i media om Innslagspunkt 14: Odontofobi; for både pasientene og tannlegen.

Focus og Tannhjulet legger her inn de viktigste begivenhetene i diskusjonen mellom tannlegeforeningen og myndighetene, og vi legger også inn innslag fra TV og aviser og nett

 

Her er  noen av tallene fra Innslagspunkt 14 som HOD støtter seg til:

  • 2820 tannleger har vært innom innslagpunkt 14 i 2017, og tatt ut ca 210-215 millioner.
  • 2650 tannleger har, ser det ut til, tatt ut medianverdi kr. 22.000, hvilket betyr at halvparten har tatt ut mindre enn kr. 22.000
  • 170 tannleger (6%) har fått utbetalt like mye som de 2650 tannlegene = ca 105 millioner kroner.
  • 25-30 tannleger (1% !) har tatt ut halvparten der igjen, ca. 50 millioner.          Kilde: HDIR

1% av tannlegene har mottatt 25% av totalen, og 6% tok ut 50% av pengene


 

–> Tilbakemeldingene var mange, alle med overraskelse over tallenes klare tale…

Den nesten unisone stemning var at “Odontofobi”-delen var uinteressant.

Den andre delen “Evne til egenomsorg” var det flere som var opptatt av. Focus tolker brev fra HOD, senest 23.januar 2018, at man ser nøyere på ordlyden og betingelser for å få stønad. Det som likevel står fast, er legeerklæringer og dokumentasjon.

Vi tror dette ordner seg…

Her er linker til oppslag i TV2:

Helse tannlege tannhelse tannlegeskrekk odontofobi

31.januar 2018 ca 08:10: Debatten om punkt 14 med NTF-president Camilla Hansen Steinum og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.
Den var i TV2 Nyhetskanalen, og krever Sumo-abonnement for å se. Likevel; det er ikke verd å betale Sumo for å se denne debatten – den løper ut i 0.

21. november 2017: Oppslag i Aftenposten der også Tirill Willumsen uttaler seg:

20171121 AFTENPOSTENOPPSLAG