Tidligere utgaver / Previous versions of “FOCUS”

0
32

[table id=5 /]

Nedenfor ligger noen artikler og informasjon i tekstformat

Nettdronninga

Klikk bildet for å se artikkelen pdf Helle Nyhuus Født: 1962. Fra Nittedal til Oslo Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo. Av tidligere verv nevnes: Styremedlem, nestleder og leder i Oslo Tannlegeforening, medlem NTFs hovedstyre, nåværende medlem valgkomiteen og… les mer

Kjære NTF: Hva går medlemskontingenten til?

En profilert og respektert tannlege, mangeårig medlem av sentrale råd og utvalg, meldte seg i tidlig i 2015 ut av foreningen med begrunnelse “For å være medlem er det avgjørende for meg at jeg kan stille meg bak foreningens politikk og til dels være enig… les mer

Dent-O-Sept dødsfallene

Dent-O-Sept dødsfallene i 2002   Kun fokus på bruk – intet på produksjon Kan det samme skje igjen i Tannlegeverdenen?   Dent-O-Sept-saken belyser problemet «åpenhet rundt produksjon». Kan vi trekke direkte paralleller til produksjonssted for komposittene… les mer

Myndighetsjuss

Myndighetsjuss Helsedirektoratet gir oss ikke dokumentasjonen vi ber om Focus innledet kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med etter-behandlingen av Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, UiO…. les mer

Hva er en lisenstannlege?

Hva er en lisenstannlege?   En “Lisenstannlege” er en tannlege som etter vedtak fra SAK må gjennomføre klinisk praksis for å få autorisasjon, en ordning som kalles “veiledet praksis” og som forutsetter en midlertidig lisens som tannlege fra SAK.   En lisens… les mer

Alkohol som desinfeksjonsmiddel

Alkohol som desinfeksjonsmiddel I Focus våren 2014 omtalte vi hørselskade. Tidligere var det kvikksølvofre og synskader etter bruk av herdelys. Nå er det på tide med løsemiddelskade: Felles for disse fenomenene er at de er så unnselige, de merkes ikke og vi som… les mer

Innslagspunkt 7?

Mann 38 år. Tann 12 har vært misfarget noen år uten at det har sjenert ham synderlig- OBS- tannen er vital. Men nå har barna begynt å mase, så han vil bli kvitt den mørke tanna. (21 hadde også en fraktur- det ble ordnet med kompositt.) Årsaken til misfargingen lå nok… les mer

Lisenstannlege Dom i Bergen Byrett 7.11.2014

Saken gjelder: Gyldigheten av oppsigelse gitt i prøvetiden, samt krav om erstatning. Syed Mohammad Arib Zaidi Den norske tannlegeforening v/advokat Tone Christin Galaasen v/advokatfullmektig John Frammer mot Hordaland fylkeskommune v/Advokat Svein Aage Valen. Domsslutning: 1. Hordaland fylkeskommune frifinnes. 2. Syed Mohammad Arib Zaidi dømmes til å betale kr. 208.305,- i sakskostnader til Hordaland fylkeskommune. les mer

Hva er en “FORSKER” ?

Hva er en «FORSKER»?   “Nyere forskning viser at folk som bruker opp alle pengene sine, er blakke” Etter å ha deltatt på messer som NorDental har man som tannlege blitt bombardert med “undersøkelser viser at …” og “Forskningsrapporter forteller …”. En… les mer

KOMPOSITT med vekt på Nanohybrid Kompositt

På 50-tallet ble kompositt som fyllingsmateriale først introdusert. Det pågår en kontinuerlig utvikling av materialet for å finne den optimale kompositt. Det gir seg også utslag i en markedsføring som ikke alltid tar hensyn til at materialet som intrioduseres ikke har tilstrekkelig dokumentasjon eller brukstid før det slippes ut på markedet. les mer

OTS bidrar til gjenreisingen av Finnmark etter krigen

Etter hvert som tiden går legges glemselens slør over mange hendelser. En slik hendelse, som har krav på ikke å bli glemt, er det samfunnsengasjement og fellesansvar som Oslo tannlegene viste ved å gå i bresjen for å reetablere et tannhelsetilbud til befolkningen i Finnmark etter siste Verdenskrig. les mer

Planlegging av Focus høst 2015 er igang

Vi holder på med plalegging av Focus høst 2015, og artiklene vil etterhvert bli publisert her! Annonseinformasjon: Størrelse FOCUS:  A4 PDf-fil via e-mail post@focusmedia.no Høyoppløselig CMYK`et – Alle annonser trykkes standard i 4-farger Annonseformater:… les mer

Forskrift om bruk av engangsutstyr

Forskrift om bruk av engangsutstyr   Vet du hva dette merket betyr?         Tips: Noen av de instrumenter vi bruker i tannlegepraksis er uttrykkelig ment til engangsbruk. 1. januar 2014 trådte “Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr” i… les mer

(Blir oppdatert om litt)

Nettdronninga Dent-O-Sept dødsfallene Myndighetsjuss “SAK” Statens autorisasjonskontor Hva er en lisenstannlege? Hva bruks medlemskontingenten til? Kundebesøk Nanohybrid Kompositt Hva er en “FORSKER”? Engangsutstyr Om landsmøtet 2015 Nordental i tekst og bilder – klikk på linken for bilder Praksiseierforeningen Lisenstannlegesaken Alkohol som desinfeksjonsmiddel OTS bidrar etter krigen “God som gull” Kasus om Innslagspunkt 7