Huseiere hevdet de betalte 277.000 kontant for byggearbeider.

0
28

Firmaet avviste at de hadde fått penger, og saksøkte huseierne. Ord sto mot ord da pengekrangelen ble

behandlet i retten.

Huseierne brukte firmaet til å gjøre