Fusk med legemidler; Heia Legemiddelverket

0
30

Det gjelder legemidler, medisinsk utstyr og dentalmaterialer: Legemiddelverket har i det siste avslørt – og sanksjonert – overfor fusk innen det felt der SLV har myndighet. Godt eksempel: Kragerø tablettproduksjon som «nekter alt» og angriper SLV for aktiviteten!!  Det er mer, så «les mer»

Et kinesisk firma har forfalsket dokumentasjonen på legemiddelet meropenem som brukes mot infeksjonssykdommer ved norske sykehus:  Full stans av import av kinesisk svindel-medisin (ABC-nyheter)

Legemiddelverket bruker store summer på å stanse juksemakerne i legemiddelbransjen, men de er rett og slett for mange. Greier ikke å stanse juksemakerne

Legemiddelverket fant 39 avvik under et tilsyn hos suksessbedriften Kragerø tabelttproduksjon AS Tabelttprodusent får refs