Foreldrefremmedgjøring som helserisiko

0
32

20190322 Foreldrefremmedgjøring som helserisiko

Vi (forfatterne) forstår foreldrefremmedgjøring som en relasjonsforstyrrelse der en forelder utvikler uforsonlig fiendtlighet. Barn trekkes inn i separasjonskonflikten som allierte med den forelderen som har eller kjemper for hovedomsorgen. De viktigste fremmedgjøringsstrategiene er å sverte den andre, begrense kontakten med den andre, true med kjærlighetstap, anvende sentimental kontroll gjennom betroelser til barnet, tvinge barnet til å velge mellom foreldre og å avvise den andre forelderen gjennom for eksempel å omtale den andre med fornavn i stedet for «mamma» og «pappa» (210).

Les hele artikkelen her

 

Vårt forslag til engelsk betegnelse: Foreldrefremmedgjøring = Parental alienation