Focus våren 2019 (2019FTV

0
30

Focus våren 2019 ble distribuert til alle landets tannleger i månedsskiftet mai/juni

 

2019FTV FORSIDE 150x180 skjeiv  

På denne linken finner du hele Focus våren 2019 i “vanlig” pdf-format; til lesing eller nedlasting

På denne siden “Tidligere utgivelser FOCUS publikasjoner” finner du også denne Focus-utgaven i “bla-versjon”

Liste over artikler/tema, der det er link til pdf-versjon av de enkelte artikler:

Hvem gjør hva? Initiativrett s. 5
Tannhelseforsikring s. 7
Pas. rett til innsyn s.11
• Vått eller tørt sugeanlegg s. 13
• Sant & usant, lover & forskrifter s. 14
• Amalgamutskillere s. 17
   Inkluderer også artikkel fra aug 2018
Kompositter Våren 2019 s. 21
• Tannleger og inkasso s. 24
Munntørrhet s. 29
Noen tanker rundt eierskap s. 31
Klinikkkjedene er her s. 33
Leverandørregister s.34
Tannteknikerregister s.35

 

RELEVANT INFORMASON:

Avfallshåndtering og amalgamutskillere; oversikt - Det er mange referanser, lover, dokumenter og artikler som skal settes sammen for å få en helhet. Vi forsøker å samle oversiktlig her