FOCUS VÅREN 2017 er distribuert

0
30

2017FTV forsiden LR 200x283
H
er er PDF i vanlig format


2017FTV forsiden LR 200x283
Denne PDF er oppslagsformat

Dato 29.mai 2017

Distribusjonen gikk raskere enn vi hadde regnet med denne gangen:-)  Vi er litt “bakpå” med underlagsinformasjon, men jobber for at det ikke skal ta for lang tid: Informasjon sendes på nyhetsbrev, og legges ut på Tannhjulet.

Elektroniske versjoner ligger i venstre marg: Denne gangen har vi også en pdf der du kan lese “i oppslag”, altså høyre og venstre side samtidig; det kan øke lesegleden tror vi…