FHI Undervisningsfilmer om Coronaviruset

0
30

FOLKEHELSEINSTITUTTET

9. mars 2020

11 nye undervisningsfilmer for ulike grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten om koronavirus og covid-19 er nå tilgjengelig via Folkehelseinstituttets Vimeo-kanal.

I film 1-5 gis generelle smittevernråd, i film 6-8 presenteres spesifikke råd tilpasset ulike deler av primærhelsetjenesten.

Alle nedlastbare illustrasjoner, informasjonsskriv, undervisningsfilmer og skjemaer om nytt koronavirus (SARS-CoV-2) for helsetjenesten er tilgjengelig via instituttets veileder om koronavirus

FHI filmgalleri