En annen vri på debatten om tannlegetetthet?

0
56

 

Redaktørens leder i Tidende nr 9/2019 “Det går an å bli noe annet enn tannlege” kan oppfattes som noen fine betraktninger (av en ikke-tannlege ansatt i et tannlegemiljø) om det å ikke nødvendigvis MÅTTE bli tannlege. Det neste nr. 10 med President-innlegget “Klart du skal bli tannlege!” kan muligens oppfattes som en korreks til en medarbeider?

 

For enkelthets skyld følger innleggene nedenfor, men først en påminnelse:

 

SSB – Statistik Sentralbyrå – skal være en nøytral kilde for statistikk; kun tørre tall :-). 
Det må vel være umulig å snakke om tannlegetetthet, pasientgrunnlag og antall uteksaminerte tannleger pr. år uten å se noe på befolkningsgrunnlaget? Med jevne mellomrom oppdateres SSBs “BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGER“. Den gir en orientering som er et “må ha” i denne sammenheng.

 

[pdf-embedder url=”https://tannhjulet.no/wp-content/uploads/2019/12/201909-Tidende-leder-bli-noe-annet-enn-tannlege-beskj.pdf” title=”201909 Tidende leder bli noe annet enn tannlege beskj”]

[pdf-embedder url=”https://tannhjulet.no/wp-content/uploads/2019/12/201910-Tidende-President-Klart-du-skal-bli-tannlege.pdf” title=”201910 Tidende President Klart du skal bli tannlege”]

[pdf-embedder url=”https://tannhjulet.no/wp-content/uploads/2019/12/201910-Tidende-leder-tannlegene-skal-selv-bestemme-fremtiden-beskj.pdf” title=”201910 Tidende leder tannlegene skal selv bestemme fremtiden beskj”]