Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon

0
26

Rapport fra Helsetilsynet 6/2002

Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon

Rapport til helseminister Dagfinn Høybråten 17.04.02

April 2002 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave)

Denne utgivelsen ble publisert november 2003 og finnes bare på Helsetilsynets nettsted www.helsetilsynet.no