Effekten av polymer-baserte kompositter på levende celler

0
The effect of polymer-based dental composites on living cells

Leverandørregisteret

0
Dette gjelder en egen oppføring i Leverandørregisteret: Tannleger, tannteknikere og øvrig tannhelsepersonell kan nå krysse av for ønsket produktområde de vil orientere seg i, samt etablere en egen huskeliste på "Mitt Tannhjul". Leverandørene grupperes i hovedgrupper basert på hva de leverer, og leverandørene får en egen, søkbar "LANDINGSSIDE" som de kan bruke til hva de vil.

Tilhører metall-legeringer fortiden?

0
Bruk av støpeteknikk ved utforming av tannrestaureringer, har vært benyttet siden fagets oppstart for flere tiår siden. Men i takt med den teknologiske utviklingen har flere og flere laboratorier utviklet seg fra støpeteknikk til cad/cam og freste tanntekniske løsninger. Dermed har faget også beveget seg bort fra hele problemstillingen knyttet til metall-legeringer.