TV2-nyheter tirsdag 30.1.2018

0
Du finner innslaget her, som også følges av en artikkel på siden. I oppslaget kaller tannlege Fredrik Skodje i Ålesund presiseringen fra HOD for "Det er rett og slett et skittent spill".

HELFO kurs i NTF’s regi 15.1.2018

1
Focus har tatt seg tid til å gå på NTF’s Helfokurs som ble holdt mens HOD endrer innslagspunkt 14. Her følger høydepunktene.

Helseministeren publiserer “Oppklaring om odontofobi”

0
22.des. 2017: Helseministeren ga svar på NTFs innspill etter at "Dagsnytt Atten" sendte sjokkbølger inn i tannlegestanden. Reaksjonene kom i alle media. NTF innrømmet at de kjente til at enkelte tannleger har misbrukt ordningen.

“GULE HEFTET” Endringer pr. 1.1.2018

0
På tampen av 2017 kom det noen endringer i "det Gule heftet" som gjelder pr. 1.1.2018. Blant endringene var det innslagspunkt 14 som avstedkom de store reaksjoner

Ny rutine for pasienter med tannlegeskrekk

0
16.des 2017: Aftenposten omtaler at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Aftenposten omtaler saken med at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol.

GULE HEFTET 20180216 – alt på en side

0
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, siste endring pr. 1.1.2018

I debatt mot helseministeren

0
19. des. 2017, Dagsnytt atten: Professor Tiril Willumsen er bekymret for at Høie ikke har fått korrekt informasjon om hva endringene i ordningen om refusjon til pasienter med tannbehandlingsangst (odontofobi) innebærer

Rundskriv 4/2016

0
Dette er HODs følgebrev / innledning til "Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017". Endringsmerknader pr. 15.2.2017 er tatt med her

Forskrift til stønad

0
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom; en spesifisering til Folketrygdloven

Rundskriv I Generell

0
Dette rundskrivet inneholder utfyllende bestemmelser til de ulike paragrafene i forskriften, og gir en nærmere beskrivelse av de tilstander og tilfeller som er stønadsberettigede