Home BIBLIOTEK PRAKSISADMINISTRASJON

PRAKSISADMINISTRASJON

Purehelp, en søkebase som gir bedriftsinformasjon

0
Gang på gang har jeg terpet overfor kolleger at «ikke inngå avtaler uten å sjekke nøye»: Og så går jeg jammen i samme fella: Skriftlig avtale basert på tillit opparbeidet i forkant er den smarte selgers beste våpen, enten det er kataloghaier eller selgere av internettbaserte tjenester. Når den skriftlige avtalen er der, er alle tidligere muntlige avtaler og løfter glemt – og det er bare å betale. Purehelp heter et program Focus kontaktet for å undersøke nytten av: Artikkelen kostet meg over 6000 kroner, så klikk på bildet for å lese!

Sanksjoner ved feilrapportering i a-meldingen

0
Arbeidsgivere har frist til august 2016 med å korrigere feil i a-meldinger. A-meldingen er rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

0
Yrkesskadeforsikring er lovpålagt å tegne for arbeidsgiver - bortsett fra at "Personlig næringsdrivende" kan velge bort ordningen: Det siste er ikke smart, da enkelte skader kan være katastrofale: Stikk som fører til HIV, sprut i øyet som gir blindhet osv. Selv om man nærmer seg 67 år, bør man tegne yrkesskadeforsikring. Å unngå eller "glemme" å forsikre andre ansatte kan fort bli en katastrofe, og dessuten ulovlig.

NY ALDERGRENSE I BEDRIFTER MÅ INNFØRES FØR 1. JULI 2016

0
Fra og med 1. juli 2016 vil den bedriftsinterne aldergrensen være 72 år hvis ikke annet innføres av bedriften. Det er derfor viktig at praksiseiere er våkne og tenker gjennom dette i tide: ER du i tvil, kontakt advokat etter å ha lest dette.

TGS omtales som solid sykeforsikring i artikkel i Tidende

0
Referanseartikkel fra NTFs tidende 2015, referat fra Næringspolitisk forum, Gardermoen 5.-6. september 2014: "Deltakerne på Næringspolitisk forum fikk en grundig innføring i Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse. Sykeavbruddskassens daglige leder og styreleder, Lasse Sørensen og Jone Engh, fortalte om en solid forsikringsordning. "