Når autorisasjonsprosessen går SAKte – og oppleves uforutsigbar, urettferdig og...

0
Opprettet 5.oktober 2015: Etter Focus sitt skjønn har SAK noen arbeids-områder der SAK er overflødige. Det gjelder i første rekke formell tildeling av autorisasjon av...

KOMPOSITT med vekt på Nanohybrid Kompositt

0
På 50-tallet ble kompositt som fyllingsmateriale først introdusert. Det pågår en kontinuerlig utvikling av materialet for å finne den optimale kompositt. Det gir seg også...

Innslagspunkt 7?

0
Tann 12 har vært misfarget noen år uten at det har sjenert ham synderlig- OBS- tannen er vital. Hva slags behandling skal pasienten tilbys?

Kjære Tannlegeforeningen: Hva går medlemskontingenten min til?

0
En profilert og respektert tannlege, mangeårig medlem av sentrale råd og utvalg, meldte seg i tidlig i 2015 ut av foreningen med begrunnelse “For å være medlem er det avgjørende for meg at jeg kan stille meg bak foreningens politikk og til dels være enig i de”

Hva er en lisenstannlege?

0
En “Lisenstannlege” er en tannlege som etter vedtak fra SAK må gjennomføre klinisk praksis for å få autorisasjon, en ordning som kalles “veiledet praksis” og som forutsetter en midlertidig lisens som tannlege fra SAK.

“God som gull”

0
Guy Hannerfalk forlot Gøteborg i 1989, slo seg ned i Oslo-området og etablerte Norsk Edelmetall. Guy reduserte alle priser med 20% i forhold til konkurrentene, fikk mange nye kunder og syntes han tjente over all forventning: I Norge kan man få det til!

OTS bidrar til gjenreisingen av Finnmark etter krigen

0
Etter hvert som tiden går legges glemselens slør over mange hendelser. En slik hendelse, som har krav på ikke å bli glemt, er det samfunnsengasjement og fellesansvar som Oslo tannlegene viste ved å gå i bresjen for å reetablere et tannhelsetilbud til befolkningen i Finnmark etter siste Verdenskrig. Etter initiativ fra medlemmer av Oslo tannlegeselskap ble det samlet inn penger til innkjøp av to komplette tannlegeuniter som ble sendt til Finnmark. Disse unitene ble også bemannet av Oslo tannleger som ble ansatt på 3 måneders turnus og som dertil ble lønnet av Oslo tannlegeselskap.

Hva er en forsker

0
I forsknings- og akademiske miljøer finnes det en rekke definisjoner og avgrensinger av både «forsker», «vitenskapelig ansatt» og «scientist» – og tilsvarende av «forskning», «vitenskap» og «science». Men de er ganske samstemte – også på tvers av land.”

Forskrift om bruk av engangsutstyr

0
Vet du hva dette merket betyr? 1. januar 2014 trådte “Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr” i kraft. Denne forskriften skal sikre at...

Alkohol som desinfeksjonsmiddel

0
I Focus våren 2014 omtalte vi hørselskade. Tidligere var det kvikksølvofre og synskader etter bruk av herdelys. Nå er det på tide med løsemiddelskade: Felles for disse fenomenene er at de er så unnselige, de merkes ikke og vi som arbeider “i det” hver dag bryr oss ikke. Med all påvirkning også fra munnpensler, kompositter og andre ukjente E-stoffer, så er det tydelig at noe skjer med populasjonen. Opp mot 25% av ungdommen blir mindre fertile, de gamle blir eldre og bruker mer og mer midler for å kompensere for dårlig syn, dårlig hørsel, glemsomhet og hva det nå er.