KORRESPONDANSE / DOKUMENTASJON i forb. med TANNHELSEFORSIKRING

0
36

 

 1. 20190311:
  Brev til Den norske tannlegeforening NTF, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Bank Norwegian Tannhelseforsikring. SAK: Tannhelseforsikring for pasienter der det kreves at behandler må være medlem av Den norske tannlegeforening.

  • Svar fra Den norske tannlegeforening, SVARBREVET 28.mars 2019 ligger her som pdf
  • Svar fra Bank Norwegian Tannhelseforsikring: De fjerner krav om medlemsskap i NTF
  • Svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet:
 2. 20171130
  Hovedstyrets synspunkter: NTFs synspunkt på tannlegers rolle ved Markedsføring av tannhelseforsikring. (krever pålogging NTF)

  • KONKLUSJON: Den norske tannlegeforening mener at
   • En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.
   • Forsikringsvilkårene må ikke virke styrende på behandlingsvalget.
   • Forsikringsordninger må ikke være styrende på pasientenes valg av tannlege.

   Vedtatt av NTFs hovedstyre 30. november 2017.