Bakterieresistens ved bruk av antiseptika?

0
25

Focus har samlet en rekke artikler om antimikrobiell resistens ved bruk av antiseptika, og presenterer disse i forbindelse med debatt. Kan antibakteriell behandling sidestilles med antibiotikabehandling?

Artiklene er oftest funnet “tilfeldig” ved søk på nettet og ved fordypning i temaet. Vi lover at det ikke er noen agenda ved utvalget:-):
Det er vanskelig å prioritere, men på eksempelvis PubMed der artiklene finnes, er det ofte en mengde andre referanser som artiklenes “hoved

 

Cross-resistance between biocides and antimicrobials: an emerging question.

Artikkel fra 2012, publisert på PubMed