Arbeidsrelatert håndeksem

0
26

Legeforeningens tidsskrift har LØRDAG 9. FEBRUAR 2019 en artikkel om

 

Arbeidsrelatert håndeksem
Allergisk håndeksem skyldes hudkontakt med et stoff som igangsetter en immunologisk reaksjon. Den vanligste reaksjonen er en cellemediert, immunologisk reaksjon (type IV-reaksjon). Hyppig forekommende yrkesallergener er hårfargemidler, konserveringsmidler, metaller, gummi, formaldehyd, epoksy, akrylater og isocyanater. Eksempler på de mest utsatte yrkesgruppene er frisører, mekanikere, sveisere og tannleger.

Artikkelen er på denne linken