Hva er AKSON?

0
35

 

AKSON er prinsippet “Én innbygger – én journal”

“Målet er at helseinformasjon om deg skal være tilgjengelig på rett sted til rett tid.” –
Begrenset til “helhetlig samhandling og felles kommunal journal”
(Sitat Direktoratet for e-helse)

Beslutningsgrunnlaget ligger i Stortingsmelding 9 (Meld. St. 9 2012–2013) – Én innbygger – én journal) fremlagt av HD 30.nov. 2012, og godkjent i Statsråd samme dag.

Senere har vi vært vitne til utredninger og planer, planlagte utgifter og uforutsette utgifter, bifall og motstand på mange plan. I 2020 har Direktøren for E-helse; Christine Bergland, sagt opp sin stilling som Executive Director etter massiv kritikk og stor skepsis mot måten Direktoratet for e-helse ønsket å løse bl.a. prosjektet Akson på. I media-debatten kom det fram avsløringer om massiv bruk av konsulenter og uheldige bindinger.

Tannhjulet er opptatt av å informere kollegene om selve prosjektet “AKSON” og antyde hva dette kan bety for oss. Og forsøke å sette lys på Tannlegeforeningens rolle, på interaksjoner og koplinger aktørene imellom.

Direktoratet for e-helse <–> Norsk Helsenett NHN <–> Akson <–> HELFO

Tannhjulet er bekymret for “uheldige bindinger” Norsk Helsenett <–> HELFO. Vi viser til at HELFO, etter vår mening, har åpnet for og annerkjent at det finnes andre og sikre måter å innlevere digitale krav om HELFO-refusjoner på, enn gjennom NHN. Det åpner for et intrikat politisk spill unntatt offentlighet: Vi tro at NHN er svært misfornøyde med HELFO’s elektroniske løsning (Les artikkelen på Tannhjulet  “Fra 1.1.2021 må alle praktiserende tannleger ha EPJ; elektronisk pasientjournal?”)

 

 

MEDIA-LINKER:


Direktoratet for e-helse er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet ble opprettet med utgangspunkt i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet.
Direktoratet har ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar for forvaltning og utvikling av lover, forskrifter og IKT-standarder.
1. januar 2020 ble det FRA Direktoratet for e-helse overført ca. 200 ansatte og oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata til Norsk Helsenett, som skal fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren. Overføringen av oppgaver skal gi Direktoratet for e-helse en (be)tydeligere myndighetsrolle. Kilde 20201225 Wikipedia
Bakgrunnen er at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 omorganiserte den sentrale helseforvaltningen, og endringene kan ha stor betydning for tannleger versus NHN / HELFO. Du finner mange informasjoner i Regjeringens pressemelding 12.5.2015 <–HER

20201225 Akson DNL debatt 15.des.2020 fra Legeforeningens Tidsskrift: E-helse?
 20201120 Computerworld en journal en skandale  2.nov.2020: Fra Computerworld leder: Én journal – én skandale?
 Direktoratet for e-helse  www.ehelse.no

 

 

 

 

ANDRE LINKER: