Home BIBLIOTEK HELFO Ny rutine for pasienter med tannlegeskrekk

Ny rutine for pasienter med tannlegeskrekk

0
34

Aftenposten omtaler saken med at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten, 16.des 2017:

 

Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol.

Geir Haukeland jobber som tannlege ved Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Trondheim, ett av seks offentlige sentre rundt omkring i landet som skal ta imot og sluse voksne pasienter gjennom det offentlige tannhelsetilbudet. Han er bekymret for spesielt én pasientgruppe: Voksne pasienter som har så ekstrem tannlegeskrekk – odontofobi på fagspråket – at de blir definert som personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg.

I dag behandler det offentlige rundt 700 slike pasienter i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling, men nå frykter Haukeland at ventetiden vil øke kraftig: “– Vi har langt fra god nok kapasitet i dag. Da sier det seg selv hvordan det blir når vi nå skal ta imot enda flere pasienter.”

Årsaken er at pasienter med tannlegeskrekk ikke lenger skal få refundert utgifter til behandling hos private tannleger. Fra nyttår må de enten betale full pris hos private eller stille seg i kø for å benytte den offentlige tannhelsetjenesten – et tilbud som fortsatt sliter med vakante stillinger og stor gjennomtrekk.

 

Helsedepartementet har begrunnet avgjørelsen med en kraftig økning i refusjonsutbetalingene.

– I kontroller gjort av HELFO er det avdekket utbetalinger som ikke er gjort etter regelverket. Derfor presiserer vi nå at alle slike pasienter skal behandles i regi av det offentlige tilbudet

I fjor måtte fem tannleger betale tilbake tilsammen 1,2 millioner kroner. Dette har ført til at både statssekretæren og helseminister Bent Høie har gått ut og hevdet at private tannleger har tøyet vilkårene for refusjon av behandlingsutgiftene.

En analyserapport som Helfo publiserte tidligere i år, viste at bruken av regelverkets punkt om «nedsatt evne til egenomsorg» har økt betydelig. I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling. I 2016 hadde andelen økt til 8,6 prosent.

– Refusjonsmuligheten ble etter hvert godt kjent, og disse pasientene ble motivert til å starte behandling. Derfor kom denne økningen, sier professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo, som i 1999 tok doktorgrad på tannbehandlingsangst.

Helsedepartementets beslutning har vakt sterke reaksjoner.
Nylig var 100 aktører med tilknytning til den offentlige tannhelsetjenesten samlet i Oslo, alle spesialister på blant annet behandling av pasienter med odontofobi.

– Tilbudet blir gratis der tilbudet var ment å gis, nemlig gjennom fylkeskommunene. Pasienter som har odontofobi vil derfor få et bedre og billigere tilbud fra nyttår, hevder statssekretæren.
Tannlegene er på sin side ikke i tvil om at køene og ventetiden vil vokse.

Helseministeren presiserte da også i Dagsnytt atten at det vil bli gitt GRATIS behandling til disse pasientene. Bare det alene kan føre til at pasientene “venter og ser”, og uteblir fra behandling hos private tannleger