Whatimplantatisthat.com – 2017FTH

0
35

What implantat is that2-

Pasienten har ukjent tannimplantat

KASUS:

CaptureWiz

Tannlegene får et økende antall utfordringer med implantat-arbeider utført i utlandet. Bakgrunnen er ikke bare tannreiser, men et økende antall innvandrere og flyktninger som hadde god økonomi der de kom fra. Antallet implantatsystemer er enormt, det antydes noe rundt 2000. Bare på den store dentalmessen i Køln registrerte vi langt over 100 forskjellige system.

Denne oversatte artikkelen er opprinnelig skrevet av tannlege Stacey L. Simmons, DDS og Editorial Director i publikasjonen Dentistry iQ.

En pasient som hadde bosatt seg i området hennes, kom inn for en undersøkelse og evaluering: Han hadde en implantatstøttet, fastskrudd hybridprotese som var laget for noen år siden. Det ble vurdert som helt nød­vendig å ta av protesen for å kunne rengjøre for store mengder plakk, tannsten og annet som var under protesen.

Straks kom det opp utfordringer som vanligvis var «rett-fram» i praksisen:

  1. Tannklinikken som utførte pro te-
    tikken var ødelagt i brann, og alle pasientjournaler var gått tapt. Ingen ante hvem som hadde utført kirur­gien, hva som var satt inn eller tids­punkter.
  2. Pasienten var i et tidlig stadium av Altzheimer og kunne ikke huske noe om hverken behandler, tann klinikk, når, sted etc. Han kunne heller ikke huske om protesen noensinne var tatt ut.

Som allmennpraktiserende tannlege er det uaktuelt å gjøre noe som helst med et implantat jeg ikke har noe ansvar for – ihvertfall uten de riktige verktøy for å

 

kunne sikre et godt resultat. Det er også fornuftig ikke røre noe annet enn de enkle kasus vi kan gjøre noe med: Suprastruk-turene til implantatet; distanser, skrudde broer og protesefester. Men selv de enkle kasus er risikosport når du ikke har riktige instrumenter og et ukjent implantatsys-tem.

Ingen kollega kunne hjelpe med iden­tifikasjon, men jeg ble anbefalt å logge inn på http://whatimplantisthat.com.  Der møtte jeg en webside full av rønt­genfotografier av implantater: 900 pluss ! Voila, og jeg som ikke riktig har trodd på alle variasjoner av implantater som finnes der ute. «Whatimplantisthat» i seg selv er en fantastisk opplevelse: Du starter søk på venstre side på websiden, og finner en

 

liste med filter som får magiske ting til å skje. Enda kuulere; hvis du ikke klarer dette på egen hånd, så kan du for en liten sum få en erfaren person til å hjelpe deg: Et røntgenbilde eller tre er alt som skal til.

Hvis blir du provosert til å forsøke å løsne en distanse på et implantatsys-tem du ikke kjenner godt, så har du ihvertfall ikke verktøy for jobben!

Med SCHWERT Prosthetics screwdriver Kit fra Dentatec Dental har du en uvur­derlig verktøykasse. Med den er det mulig å kunne løsne omkring 90% av de implan-tatsystemer vi kjenner til i Europa. Settet inneholder “nøkler” som er plassert etter mønster og størrelse. Alle har et nummer for å sikre håndteringen, og alle skrutrek-kerne har en lang og en kort versjon. Tor-que-nøkkelen har justerbart område 10-40 Ncm, som du både kan instille eller deakti­vere etter eget ønske.

SCHWERT-Prosthetics-screwdriver-set

Et “må-ha” eller ”eie-sammen” -produkt !

 

I Norge er våre implantatepasienter skjermet for en mengde rariteter, på godt og vondt. Det høyner pasientsikkerheten.

Men hva gjør man når det kommer en pasient med problemer med implantatkonstruksjoner laget i utlandet? Først og fremst gjelder det å bruke fornuften: Er det infeksjoner, smerter, frakturer ol. som du kan gjøre noe med? Hvis du må røre selve implantatet, bør du – etter manges mening – henvise til Odontologisk fakultet eller en spesialklinikk, og ikke gjøre annet enn førstehjelp (Insisjon, smertestillende). Er det en løsnet eller frakturert overkonstruksjon som du kan gjøre noe med, så trenger du kanskje noen råd?