NÅR INNSLAG blir utslag -2017FTH

0
44

Helfo over tid. På overtid?

Slik ser han ut, den nå 63 år gamle mannen som har hatt sine kroner siden 1989. Tidens tann har tæret.

Tenner-reserveløsning

Utgangspunktet var store attrisjons skader, og alt var søkt via anbefaling av protetiker på UIO og godkjent av den gang rådgi­vende trygdetannlege. For 25 år siden var MK det mest gangbare, og holdbart har det i alle fall vært. Pasienten har hverken periodontitt eller fått utført endodontisk behandling.

Men vakkert er det ikke lenger og det oppstår tidvis karies i kantene (dere vet de 5 om dagen). Vi er nå kommet dit at pga sekundærkaries må det lages om en krone i ny og ne. Det forventede forfallet er likevel ikke nok til å kalle det økt kariesaktivitet og derved gi refusjon for hyposalivasjon.

Kronene har heller ikke attrisjonsskader-så de kan ikke gjøres om etter innslags-punktet om attrisjoner. Selvsagt kan man si at bilen har du skiftet mange ganger, og tennene bruker du hele tiden. Men noen har faktisk ikke spesielt god økonomi – i alle fall kan prioriterin­gen være vanskelig.

Bør tannlegene starte en diskusjon med myndigheter og HELFO som går på omgjøring etter x antall år?