Forskjellen på Forbrukerrådet og Forbrukerombudet

0
32
 Ord som er understreket har link relatert til dette ordet.

Forbrukerombudet kontrollerer at reklame ikke er i strid med Markedsføringsloven. De kan gripe inn mot villedende og urimelige markedsføringsmetoder, og forby ulovlig reklame. Hvis du mener den varen du har kjøpt ikke oppfyller det du har blitt lovet i bedriftens reklame og markedsføring, er Forbrukerombudet det rette stedet å klage.

Du kan sende klager til Forbrukerombudet rett på nett ved å bruke dette skjemaet.