Sparing i aksjesparekonto

0
61

Fra og med 1. september i år vil det være mulig å spare i aksjer og aksjefond via en særskilt konto uten at gevinster (og tap) beskattes løpende. Gevinster kan dermed reinvesteres uten beskatning, og beskattes først når midlene tas ut av kontoen.  Mye av hensikten med ordningen er å stimulere småsparere til å investere i norske selskaper på Oslo børs