CAD/CAM

0
32

I forrige utgave av Focus tok vi litt innledende om CadCam: Denne gang tar vi for oss scanningteknikken på tannlegekontoret, alternativt vanlig avtrykk. Vi hadde suksess med “slik gjør vi det her”, og lar tannteknikeren beskrive kort hvordan de tar i mot og returnerer. En redaksjonell artikkel tar også for seg de tekniske muligheter.

Som dere ser av Møtekalenderen, går det flere kurs for å fange inn tannklinikkene til å ta digitale opptak, scanne og sende. Vi følger opp denne del i kjeden: Fra tannlegens avtrykk og tilbakelevering av arbeidet.

Scanning. Hva skal jeg bruke? = Er åpne systemer det vi må ha? Hva finnes på markedet?

Alternativ: Jeg bor sentralt og sender avtrykket til tekniker som må scanne avtrykket mitt. Går det?

Vurdering av gevinst ved scanning, kvalitet, krav til utstyr.
Hvem og hva bestemmer hvilket materiale jeg skal bruke?
Er det noe som binder mine valg?